K-L-E-U-R; wat is jouw kleur voor een gelukkiger leven?
 
K-L-E-U-R

K RISTALLEN

L EVENSVREUGDE

E NERGIESTROMEN

U ITDAGING

R EFLECTIE 

 

Welkom op de website van K-L-E-U-R !

K-L-E-U-R is een kleine, idealistische organisatie in oprichting, met als kerndoel: diensten en zelf ontwikkelde producten  op de markt te brengen die mensen helpen zich meer bewust te worden van hun persoonlijke competenties en spiritualiteit. 

Dit wil K-L-E-U-R op een maatschappelijk verantwoorde manier doen, met oog voor mens, natuur en milieu.

Het uitgangspunt van waaruit K-L-E-U-R werkt is een combinatie van basisprincipes die hun oorsprong hebben in het Neuro-Linguïstisch-Programmeren, de motivatie theorie van Abraham Maslow i.c.m. mijn paranormale waarnemingen. Deze mix leidt tot een breder bewustzijn over wie je werkelijk bent of weer kunt worden, waarbij je zelf de regie en verantwoordelijk weer in handen neemt.

K-L-E-U-R daagt mensen uit om bewust buiten de algemeen aanvaarde kaders te stappen, "kleur" naar zichzelf te bekennen en deze uitdaging ook met anderen aan te gaan. 

Omdat K-L-E-U-R ook op sociaal maatschappelijk vlak een bijdrage wil leveren, wordt een deel van de omzet van de K-L-E-U-R producten en diensten jaarlijks gedoneerd aan kleine welzijnsorganisaties. K-L-E-U-R wil in de toekomst graag met deze organisaties in contact komen.

Contact

Email:   info@k-l-e-u-r.nl
Tel.nr: 06-36218703