K-L-E-U-R; wat is jouw kleur voor een gelukkiger leven?
 
K-L-E-U-R

K RISTALLEN

L EVENSVREUGDE

E NERGIESTROMEN

U ITDAGING

R EFLECTIE 

 
Chakra's

Inleiding chakrasysteem

Het woord chakra dat 'wiel' betekent, komt uit het oude Sanskriet en verwijst naar de energie rondom alle levende vormen. Het Indiase model geeft de energiestroom weer die door de mens en door alle leven stroomt. De chakra’s worden vaak gevisualiseerd als een draaikolk, een wiel met spaken of een open lotusbloem, die energie ontvangt, verspreidt en transformeert. Dit wiel (draaikolk) ontstaat uit magnetische energie die uit de aarde opstijgt en uit elektrische energie die uit de kosmos neerdaalt. Deze energie stimuleert onze levenskracht. De zeven hoofdchakra's hebben elk hun eigen specifieke functie. Door (on)bewuste angsten of door psychische belastingen kunnen er blokkades optreden in de chakra’s. Deze blokkades verstoren het vrijuit stromen van de energie en daarmee het totale evenwicht in ons energiesysteem. Door de chakra’s te reinigen kunnen we deze blokkades opheffen en de chakra’s opnieuw met elkaar in evenwicht brengen. Chakra-healing, bloemenessences, handoplegging, homeopathie, edelstenen, voedingstherapie en muziekklanken zijn hiervoor bij uitstek geschikt. 

De drie laagst gelegen chakra’s staan bekend als de vrouwelijke chakra’s omdat ze voornamelijk ontvangen. Ze nemen energie op uit de aarde en uit onze directe omgeving en ze verbinden ons met Moeder Aarde.

De vier bovenste chakra’s staan bekend als de mannelijke chakra’s. Ze zijn primair bezig met het afgeven van energie en verbinden ons met 'de bron' wanneer we spiritueel actief worden. Ondanks de afgebakende grenzen van ieder chakra, zijn ze onderling verbonden en sterk afhankelijk van elkaar. Indien een chakra niet optimaal functioneert, reageren de anderen hierop. Het levenscontinuüm en de energiestroom worden hierdoor behouden.

 
Aura's

Inleiding aura

De mens is levende energie, die zichtbaar is voorbij het menselijke lichaam. Deze energie is in lagen opgebouwd en bestaat uit verschillende energiesoorten. De inhoud van de onderscheiden energiesoorten van een persoon geeft een invulling aan het leven van deze persoon en geeft redenen van handelen vanuit deze betreffende energielagen. Antwoorden op vragen van een persoon zijn in principe altijd terug te vinden in deze energielagen. Iedere levensles beschrijft een gebied van energie en is daarmee feitelijk correct binnen deze laag, maar schiet tekort als een andere energielaag daar actief is. Door de diverse levenslessen te plaatsen is het mogelijk begrip te krijgen over het 'zelf' van een persoon, waarbij een richting zichtbaar is waar de vereiste antwoorden gevonden kunnen worden.

De aura vormt het fijnstoffelijke energieveld dat zich in lagen om het lichaam heen bevindt. Doorgaans wordt de aura niet waargenomen. Helderzienden zien echter meerdere lagen in de aura met vele prachtige kleuren. De buitenste laag bevindt zich het verst van het lichaam af. De binnenste laag, tevens de belangrijkste, bevindt zich nauw om het fysieke lichaam. De aura sluit zich in een eivorm rondom het lichaam. Een gezond aura behoort volledig gesloten te zijn. Als er onverklaarbare klachten zijn zoals hoofdpijn, lusteloosheid en concentratiestoornissen is het mogelijk dat er “gaten” in de aura aanwezig zijn. Een behandeling kan er, door het werken met de energieën, voor zorgen dat de gaten zich sluiten. Het is mogelijk om zelf met je eigen gedachten de aura te beïnvloeden. Zo kan je door het op de juiste wijze sturen van je gedachten de aura sluiten.Tijdens een behandeling leer je hoe je dit zelf kunt doen. De kleuren van de aura komen overeen met de kleuren van de chakrapunten. De chakra’s gaan horizontaal van beneden naar boven, de lagen van de aura gaan verticaal van binnen naar buiten om het lichaam heen.